กนอ.

ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ

Client

กนอ.

Background

งาน “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งท้าทายสำหรับงานนี้ คือการแปรอักษรโดยใช้ตัวแทนพนักงานที่สมัครใจจากโรงงานอุตสาหกรรมในระแวงใกล้เคียงจำนวน 500 กว่าคน เพื่อร่วมกันแปรเป็นรูปต้นไม้ของพ่อ โดยไม่มีการฝึกซ้อม และผู้ร่วมแปรที่มีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องหาพื้นที่จัดงานที่มีขนาดใหญ่และเหมาะสม และเป็นพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม

ในฐานะผู้จัดงานเราต้องศึกษาข้อมูลพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะสมในการจัดงาน รวมถึงคิดและวางแผนวิธีการจัดการการแปรอักษรให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ร่วมแปร เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และประทับใจมากที่สุด