BEM

พิธีเปิดทางด่วนสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

Client

BEM

Background

DK ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลพิธีเปิดทางด่านสายศรีรัช – วงแหวงรอบนอกกรุงเทพมหานคร จากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เนื่องจาก DK เคยร่วมทำงานใหญ่ๆ ให้กับทาง BEM มาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานต้อนรับขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงขบวนแรก หรืองาน BEM D-Day

ความท้าทายของ DK ครั้งนี้ คือการจัดงานบนทางด่วน ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เมตร เป็นงานใหญ่ที่มีผู้มาร่วมงานกว่า 500 คน มีท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมเป็นประธานเปิดทางด่วน และเนื่องจากบริเวณที่จัดงาน คือทางด่วน และวันที่จัดงาน คือวันแรกของการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้นหลังการเสร็จสิ้นพิธีการ เรามีเวลาไม่เกิน 3 ชม.ในการถ่ายเทผู้คนออกจากบริเวณงาน รื้อถอนโครงสร้างต่างๆ รวมถึง Roof Top ขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้ทางด่วนสามารถเปิดให้บริการได้ตรงเวลา

เราเริ่มต้นจากการศึกษา Protocol ระเบียบแบบแผนการรับรองท่านนายกฯ Routing การมาถึงพื้นที่จัดงาน หรือแม้กระทั้งเส้นทางเดินในบริเวณงาน ร่วมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบแผนผังและโครงสร้างของงาน วางแผนและจัดทำระบบ Logistic จุด Drop off จุดจอดรถสำหรับผู้มาร่วมงาน ป้ายบอกทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสะดวกมากที่สุด รวมถึงเรามีการประชุมวางแผนงานรื้อถอนกับ Suppliers ทุกคนร่วมกันก่อนเข้า Set up เพื่อกำหนดช่วงเวลาการรื้อถอนที่เหมาะสมและให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้

ช่วงการ Set up ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นตามตารางกำหนดการทุกอย่าง แต่ความท้าทายบทใหม่ก็เดินทางเข้ามาหาเราแบบไม่ตั้งตัว ลมพายุฝนที่มีความรุนแรงระดับน้องๆใต้ฝุ่นพัดเข้ามา ทำให้บอร์ดนิทรรศการ ป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ ล้มระเนระนาด แต่ไม่มีโครงสร้างอะไรที่ได้รับความเสียหาย ต้องขอบคุณทีมออกแบบและโครงสร้างที่ผลิตชิ้นงานที่แข็งแรง และได้คุณภาพ และนี่คือบทเรียนหน้าใหม่ของพวกเราชาว DK การจัดงานในพื้นที่สูงมีโอกาสเจอลมหรือพายุฝนที่ทวีความรุนแรงมากกว่าบนพื้นดินหลายเท่านัก คำพูดที่ว่า “ยิ่งสูงยิ่งหนาว” คงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุด

หลังจากพายุฝนผ่านพ้นไป ก็ได้เวลาที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจ ทำทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด เพื่อ Standby รอเวลาเริ่มงานพิธีในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น ซึ่งงานทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปตามแผนงานที่เรากำหนดไว้ แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือ บทเรียนหน้าใหม่ และความภูมิใจของพวกเราชาว DK ทุกคน